Moravský kras

26.06.2021 | 09:45
Jeskyně Balcarka

(65 let)
Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena 4. července 1956. Její výměra činí 96,82 km². Tvořena je vápenci středního devonu až spodního karbonu po délce přibližně 25 km severojižním směrem mezi Sloupem a Brnem.

Oblast je typická krasovými plošinami se závrty, hlubokými žleby se soutěskami, ponory a vývěry vodních toků. Podzemní tok Punkvy byl v roce 2004 zapsán na seznam mokřadů chráněných Ramsarskou úmluvou. V Moravském krasu jsou pestře zastoupena i vzácná rostlinná a živočišná společenstva. V roce 2016 se do lokality po 50 letech vrátil sokol stěhovavý, který zde vyvedl mláďata. V CHKO se vyskytuje 24 druhů netopýrů z celkových 27 druhů pozorovaných na území ČR.
V severní části odvodňované říčkou Punkvou se nachází nejznámější česká propast Macocha s hloubkou 138,4 m. Je zde veřejnosti nepřístupný jeskynní systém Amatérská jeskyně s délkou větší než 35 km. Nachází se zde také Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka a další. Střední část CHKO je odvodňována Jedovnickým a Křtinským potokem. Zde najdete známý systém Rudické propadání – Býčí skála. Jižní část CHKO odvodňuje řeka Říčka. Zdejší zajímavostí je archeologické naleziště jeskyně Pekárna. V celé oblasti Moravského krasu je registrováno více než 1600 jeskyní.
-mf-, foto © Wikimedia Commons, autor Prazak


NPR Vývěry Punkvytento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec-srpen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.